Армян мақал-мәтелдері

Տասն անգամ չափել, մեկ անգամ կտրել Десять раз измерь,один раз отрежь
կյանքը համբերություն է Жизнь – терпение
Մի ձեռքը չի ծափահարում Одной рукой не захлопаешь
Մեկը բոլորի համար, եւ բոլորը մեկի համար Один за всех и все за одного
Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես Сколько языков знаешь,столько ты человек
Մեկը միտքը լավ է, երկուսը, ավելի լավ Один ум хорошо,два лушче
Ծ իծաղում է նա,ով վերջինն է ծիծաղում Смееться тот,кто смеётся последним
Կարմիր կովն իր շին չի փոխի Леопард не может изменить свои пятна
Թրի կտրածը կլավնա, լեզվի կտածը չի լավանա
Հիմարի աչքին՝ խելոքն էլ է հիմար В глазах дурака, умная слишком глупы