2017 жылы ағылшын тілдін оқыту курстары бойынша сабақ кестесі

Уақыты Ауд. дүйсенбі сейсенбі сәрсенбі бейсенбі
09.00-10.20 117 200 топ/ІІ деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
200 топ/ІІ деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
11.40-13.00 105 101 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
101 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
14.30-15.50 105 103 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
103 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
14.30-15.50 105 100 топ/І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
100 топ/І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
15.50-17.10 105 102 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
102 топ/ І деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
17.10-18.30 106 201 топ/ІІ деңгей
Тұрғынғожина Н.С.
201 топ/ІІ деңгей
Тұрғынғожина Н.С.