Жұмыс жоспары

«Тілдарын» облыстық тілдерді оқыту орталығы КММ-нің
2017 жылға арналған жылдық
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Қаралатын мәселенің тақырыбы, мазмұны Орындалу мерзімі Орындаушы Аяқталу тәсілі
 І. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар
1. Орталықтың 2017оқу жылына арналған  жұмыс жоспарын бекіту 2017 жыл қаңтар орталық басшысы Орталық басшысына бекітуге ұсыну
2. Орталықтың әдістемелік отырысының жоспарын бекіту 2017 жыл қаңтар орталық басшысы Орталық басшысына бекітуге ұсыну
3. Орталықтың жұмыс режимі, ережесі, лауазымдық және қауіпсіздік техникалық нұсқаулықтармен  қызметкерлерді таныстыру 2017 жыл қаңтар

орталық басшысы,

кадр бөлімінің маманы

Орталық басшысына бекітуге ұсыну
4. 2017  оқу жылына оқытушылардың сағат жүктемелерін, кабинет меңгерушілерді бекіту 2017 жыл қаңтар

орталық басшысы,

әдіскерлер

Орталық басшысына бекітуге ұсыну
5. Әдістемелік отырыс комиссиясы, оқытушылардың  аттестаттау комиссиясының  құрамын бекіту 2017 жыл қаңтар орталық басшысы Орталық басшысына бекітуге ұсыну
6. Республикалық және жергілікті  БАҚ баспаларға орталықта өткізіліп отырған ісшаралар туралы, жалпы тілді оқытудың жетістіктері туралы жергілікті газеттерге орталық қызметкерлерінің  мақалаларын, жариялап отыруды ұйымдастыру жыл бойы

әдіскерлер

Эливбаева Ж.Е.

Тұрғынғожина Н.С.

Орталық басшысына мәлімет
7. Оқытушыларға жүктелетін қосымша тапсырмаларды беру уақытында

орталық басшысы

әдіскерлер

Орталық басшысына мәлімет
8. Орталықтың әдістемелік отырысының хатшысы міндетін атқару, хаттамасын жүргізіп отыру уақытында Крикпенова Г.Т. Орталық басшысына мәлімет
9. Орталықта жүріп жатқан сабақтардың сапалы өтуіне бақылау жасап, оқу-әдістемелік  көмек көрсету жыл бойы әдіскерлер Орталық басшысына мәлімет
10. Оқытушылар мен тыңдаушылар арасында сабақтардың жүргізілу әдіс-тәсілдері туралы «Үздік оқытушы», «Үздік тыңдаушы», «Үздік кабинет» сауалнама жүргізіп, пікірлерін анықтау барысында қорытынды шығару жылына екі рет әдіскерлер, оқытушылар Сауалнама нәтижесі бойынша орталық  басшысына есеп
11. Кәсіподақ ұйымының жұмысын жүргізіп отыру жыл бойы Орталық басшысына есеп
12. Еңбек демалысын алушылар тізімін жасау, бекіту ақпан Шарипов А.О. Орталық басшысына бекітуге ұсыну
13. Құжаттарды мұрағатқа тапсыру мәселесін қарастыру жыл ішінде Шарипов А.О әдіскерлер Орталық басшысына мәлімет
14. Жас мамандар мен тәлімгерлердің жұмыс жоспарын бекіту 2017 жыл қаңтар

орталық басшысы,

әдіскерлер

Орталық басшысына бекітуге ұсыну
15. «Ашық  есік күнін» өткізу қыркүйек орталық басшысы,

әдіскерлер, оқытушылар

Орталық басшысына мәлімет
16. Қалалық және аудандарда өтетін семинарлар мен дөңгелек үстелдерге қатысу жыл бойы

орталық басшысы,

әдіскерлер, оқытушылар

Орталық басшысына мәлімет
17. Оқытушылардың кәсіби шеберлігін ашу үшін жағдай жасау жыл бойы

орталық басшысы,

әдіскерлер

Орталық басшысына мәлімет
18. 2018 жылға орталықтың жұмыс жоспарын әзірлеу 2017 жыл желтоқсан

орталық басшысы,

әдіскерлер

Орталық басшысына мәлімет
ІІ. Тілдерді оқытуды ұйымдастыру
19. 2017оқу жылына арналған оқу бағдарламаларды жасап, бекіту 2017 жыл қаңтар әдіскерлер, оқытушылар Орталық басшысына бекітуге ұсыну
20. 2017оқу жылына арналған мемлекеттік, ағылшын тілдерді оқуты курстарына және этникалық топтар өкілдеріне ана тілдерін оқытуға арналған  сабақ кестесін жасап, бекіту 2017 жыл қаңтар әдіскерлер Орталық басшысына бекітуге ұсыну
21. Мемлекеттік, ағылшын  және этникалық топтар өкілдеріне ана тілдерін оқыту  курстары бойынша тақырыптық ашық сабақтардың кестесін бекіту 2017 жыл қаңтар әдіскерлер Орталық басшысына бекітуге ұсыну
22. Мемлекеттік, ағылшын  және этникалық топтар өкілдеріне ана тілдерін оқыту  курстары тыңдаушылардың жаңа тізімін дайындап, топқа бөліп, сабақты бастау 2017 жыл қаңтар

әдіскерлер

Орталық басшысына бекітуге ұсыну
23. Тыңдаушылардың сабаққа қатысуына тұрақты апталық мониторинг жүргізіп, қорытындысын олар жұмыс атқаратын мекемелерге жіберу әр айдың 30-на дейін әдіскерлер, оқытушылар мекеме басшыларына хат
24. Тыңдаушылардың сабаққа қатысу туралы есепті басқармаға жіберіп отыру әр айдың соңында әдіскерлер тілдерді дамыту басқармасына есеп
25. Этникалық топтар өкілдеріне ана тілдері оқытушыларының жұмысын ұйымдастырып, жүргізу жыл бойы әдіскерлер Орталық басшысына ақпарат
26. Тілдерді дамыту басқармасынан келген оқулықтармен танысып, талқылау 2017 жыл қаңтар

әдіскерлер,

оқытушылар

Орталық басшысына ақпарат
27. Күнтізбелік жоспар бойынша әр тараудың соңында тыңдаушылармен бекіту жұмыстарын өткізу жыл бойы әдіскерлер, оқытушылар Орталық басшысына ақпарат
ІІІ. Талдау, есептілік, мониторинг
28. Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі ҚАЗТЕСТ бойынша диагностикалық, сертификаттау тестілеуді, мониторингті өткізу жыл бойы әдіскерлер Орталық басшысына есеп, тілдерді дамыту басқармасына ақпарат
29. Аралық және қорытынды емтихандарды ұйымдастырып, өткізу жыл бойы әдіскерлер, оқытушылар Орталық басшысына бекітуге ұсыну

тілдерді дамыту басқармасына ақпарат

30. Мемлекеттік, ағылшын және этникалық топтар өкілдеріне оқыту курстары бойынша сертификат тапсыру рәсімін өткізу 2017 жыл желтоқсан әдіскерлер, оқытушылар Тілдерді дамыту басқармасына ақпарат, басқарма сайтына,
БАҚ-нда жариялау