Мақал – мәтелдер

Тел туралы мәкальләр

 

Тел-дуслыкның алтын күпере.

теш-телнең йозаклары.

күбрәк сүзләр-күмер, азрак сүзләр-алтын.

Күзләре начар сүзләре Начар

“Тау”сүзенең төенчеге төенчеккә охшаган.

Башка телдән.

Әйтелеш сүзе ату.

Уйна, сөйлә, уйла.

Тел-күңел ачу өчен ачкыч

Кыҙыл тел-  сәнгәттен алды.

Сүз күзгә күренмәгән урынга барып җитә.

Тел йөзсез.

Урынсыз сүзне үзеңә чумыр.

Киресенчә, ир-атның сүзләренә Кара.

Шаяртыгыз, бабай белән уйнагыз.

Күбрәк сүзләр-көмеш, азрак сүзләр – алтын.

Тел-йөгерүче түгел, ә уй-йөгерүче.

Тел кылычтан да үткенрәк.

Тәрбия телдән башлана

Тел статусы ил статусы.

 

Дустық турында мәкальләр

 

Йоз сумың бұлғанғы, йоз дустың булсын

Этеңнеу – дус булғаны яхшы, дустыңның эт булғаны яман.

Иске дус, ике яуа дустан яхшырак

Агач тамыры белән, кеше дуслары белән көчле.

Достың булмаса – әзлә, топсаң – сакла.

Чын дус туган  кебек.

Дуслык булган изардә, татулык бар.

Дусты барны, яу алмас.

Дус кыенлыкта беленә.

Байлық дус тугел, ә дус – байлық.

Дуссыз кенә, тозсыз аш кебек.

Барыбызда беребез өсен, беребез барыбыз да өсен.

Узеңнән яхшы белән дус бул.

Дусыңа карап узеңе сына.

Ахмак дустан, акылы дошпан яхшырак.

Йөз колың булганге, бер тугры дустың булсын.

Яманлыкны оныт, дуслыкны истә тот.

Тугры булмаган дус, куркыныч дошман кебек.

Узең улсәң дә, дустыңы коткар.

Кош канаты белән, кеше дуслың белән көчле.